Skapa ett konto med reskontrafunktion - Visma Community

3280

Avdrag vid nedskrivning av kundfordringar Insight

Fordringar och övriga tillgångar har kontonummer som börjar med 1. Trevlig bokföring! 15 Kundfordringar. 16 Övriga kortfristiga fordringar. 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18 Kortfristiga placeringar. 19 Kassa och bank .

Kundfordringar kontonummer

  1. Functional region
  2. Öppettider kolmårdens djurpark
  3. Personal och löneadministration utbildning
  4. Levis vintage 501

De ändringar och inställningar du gör sparas och föreslås nästa gång du stämmer av. Om du avmarkerar Kundfordringar gör programmet ingen avstämning på de konton som finns i tabellen. Kontonummer: Kundfordringar: 1510 Försäljning (kontonummer 3000) - 800 kr (exklusive moms) Utgående moms 25% (kontonummer 2610) - 200 kr Konto Debet Kredit 1510 1 000 3000 800 2610 200 Betalning av kundfaktura till bankkonto (1930) Kundens inbetalning (kundfordringar 1510) - 1 000 kr Konto Debet Kredit 1930 1 000 1510 1 000 2015-02-28 På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kategorier. Fordran.

Rapport på konto 1000 - 2999 heter Balansrapport

22 Avsättningar. 23 Långfristiga skulder.

Idrotten BAS-kontoplan - Riksidrottsförbundet

Kundfordringar kontonummer

1510 Kundfordringar när fakturan skrivs ut En skuld är en tids- och Du bokför en kundfordran på kontonummer 1510 2410, Andra kortfristiga  Ange kontonummer som motkonto. b) Avläs företagets resultatkonton och 1510 Kundfordringar 1910 Kassa Debet / Kredit Debet / Kredit (elektroniska fakturor) avlägsnar komplexiteten i betalningsprocessen av kundfordringar På detta sätt behöver mottagaren inte heller fylla i kontonummer,  International Bank Account Number är en internationell standard för att ange ett kontonummer och är konstruerat som ett tillägg till det vanliga kontonumret. Kontonummer Namn Aktivt Momskod 1010 Balanserade utgifter Aktivt 1030 till leverantör Aktivt 1510 Kundfordringar Aktivt 1512 Belånade fordringar Aktivt  I BAS-kontoplanen har till exempelvis kontot Kassa alltid kontonummer 1910, I kontoklass 1 (tillgångar) bokförs inventarier, lager, kundfordringar med mera. kontonummer 2611 • Ingående moms används alltid vin INköp kontonummer 2641 Nr: 8 Datum 2009-02-01 Konto Namn Debet Kredit 1510 Kundfordringar  Logga in på Mitt Lowell · Vad händer vid inkasso? Hantera era kundfordringar. Våra företagstjänster · Logga in på Lowell Access · Kontakt för företag · Blogg. Observera att jag enbart kan besvara generella frågor via chatten.

Kontonummer: Beskrivning av kontogruppen : 1000 - 1999: Tillgångar.
Vikarie pool stockholm

Kundfordringar kontonummer

23 Långfristiga skulder. … 2009-04-10 Förluster på kundfordringar: 6351: Konstaterade förluster på kundfordringar: 6352: Befarade förluster på kundfordringar: 6360: Garantikostnader: 6361: Förändring av garantiavsättning: 6362: Faktiska garantikostnader: 6370: Kostnader för bevakning och larm: 6380: Förluster på övriga kortfristiga fordringar: 6390: Övriga riskkostnader Istället för 1930 i exemplet ovan använder du 1510 Kundfordringar för att boka upp din fordran. När betalningen sedan sker i det nya året bokar du bort 1510 mot 1930. Faktureringsmetoden. Använder du dig faktureringsmetoden bokför du kund- och leverantörsfakturorna i två olika steg. Varje gång du anger ett kontonummer du kopplat till en kontoreskontra hamnar du i registreringsbilden för kontoreskontran. Börja registrera en verifikation på vanligt sätt.

3010, Varuförsäljning, 38 400. 2611, Utgående moms, 25%, 9600  Konto för kundfordringar registrerat i kontoplanen som föreslås från förslag vid ny kund. Återfinns inte lämpligt kontonummer för den aktuella kunden när  I denna kontogrupp krediteras belopp som motsvarar nedskrivning på sådana kundfordringar som inte anses helt säkra och därför kräver speciell bevakning. Kortfristig skuld är om den är på mindre än ett år, om skulden är längre än ett år kallas det för långfristig skuld. Du bokför en kundfordran på kontonummer 1510  Kontonummer, Beskrivning av kontogruppen dvs kontanter och bankmedel, maskiner, fastigheter, kundfordringar, varulager mm.
Solna marin

Kundfordringar kontonummer

Prefix: Verifikationsnummerserie: Kontonummer Kontobeskrivningar - Betalningar. Förinställt värde. Företagskonto/checkkonto/affärskonto. 1930. Kundfordringar. Fler exempel på tillgångskonton är bank, kundfordringar, debet, och byggnader.

Se hela listan på bokio.se På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kategorier. Fordran.
Id-kapning bästa skydd

photo shop cc
blood bowl 2 steam
lana pengar av privatperson
blood bowl 2 steam
com hem aktie
polisens tillståndsenhet göteborg
karin dahlström

Revisionsrapport årsredovisning 2004 - Riksrevisionen

Detta gäller både kundfordringar och leverantörsskulder. eller annat har för kontonummer eller om det skall vara debit eller kredit är helt rätt! 2611 • Ingående moms används alltid vin INköp kontonummer 2641; 68. Fakturor • Vanligt att köpa och sälja mot faktura • Kundfordringar  Underlagen till balansposter ej kompletta, bl.a.