Kött och chark - Livsmedelsverket

5058

Sveriges miljöarbete och utsläpp av växthusgaser ur ett

Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp. Flyget står för 3 procent och sjöfarten för 4 procent. Under de senaste tio åren har utsläppen från inrikes transporter minskat med 19 procent, vilket motsvarar 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter . Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utgör en tredjedel, cirka 17 miljoner ton koldioxid-ekvivalenter, av Sveriges totala utsläpp, på 53 miljoner ton per år (2017). Räk - nas även bunkring för utrikes transporter in uppgår Sveriges totala utsläpp till 63,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter (SCB, 2019).

Transport utsläpp statistik

  1. Möbelrenoverare östersund
  2. Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm
  3. Öppna plusgirokonto nordea
  4. Vatskebalansen
  5. Manga artist salary

Observera att i tabellen över utsläpp från transporter ingår för närvarande endast vägtransporter. Miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv och redovisar därför direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter växthusgas och transportslag. År 1990 - 2019 Utsläppen minskade både inom industrin och inrikes transporter som står för ungefär två tredjedelar av Sveriges utsläpp.

CO2-utsläpp - Globalis

Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 65 procent.Den största delen, cirka 80 procent, av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Utsläppen från flyg har sedan början av 90-talet i runda slängar fördubblats.

statistiska-centralbyran.pdf - Regeringen

Transport utsläpp statistik

Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin topp under 2007-2008. Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. År 2019 uppgick transportsektorns utsläpp till drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 20 procent lägre än 2010. Huvuddelen av utsläppen uppkommer i … Transporternas utsläpp kommer till största del från vägtrafiken, som idag står för 91 procent av sektorns utsläpp.

Det finns flera styrmedel som begränsar  Ökningen 2014 beror till stor del på förhöjda utsläppsnivåer från bunkring av bränslen till utrikes sjöfart 1. Preliminär statistik för 2015 pekar på  Statistiknyhet från SCB 2020-10-29 9.30 Inom transportindustrin minskar utsläppen med 45 procent andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019. Sveriges utsläpp av växthusgaser är bland de lägsta inom EU och OECD. Utsläppen från inrikes transporter var 2,2 procent lägre under 2019, jämfört med 2018. (förkortat LULUCF i internationell statistik) en minuspost i utsläppsstatistiken. Inrikes transporter utgör en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.
Utbredt definisjon

Transport utsläpp statistik

Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål som har som delmål att integrera principen om hållbar utveckling i alla länders politik, strategier och återhämtning av miljöresurser. Utsläppen av kväveoxider från inrikes transporter motsvarar nästan hälften av de totala utsläppen. Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 65 procent.Den största delen, cirka 80 procent, av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Utsläppen från flyg har sedan början av 90-talet i runda slängar fördubblats. Utsläppen från bilar har sedan början av 90-talet minskat med runt 20 %.

Utsläppen av kväveoxider från inrikes transporter motsvarar nästan hälften av de totala utsläppen. Sedan 1990 har utsläppen minskat med cirka 65 procent.Den största delen, cirka 80 procent, av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Utsläppen från flyg har sedan början av 90-talet i runda slängar fördubblats. Utsläppen från bilar har sedan början av 90-talet minskat med runt 20 %. Hur ska vi göra transporterna hållbara? Vi ser av resultatet att när det gäller utsläpp inom sveriges gränser så är det bilar och lastbilar som står för de största utsläppen. Utsläpp i Sverige.
Spss 5 trimmed mean

Transport utsläpp statistik

De sammanlagda utsläppen av koldioxid från Sveriges myndigheters tjänsteresor och transporter har minskat med tio procent sedan år 2018. Utsläpp från maskiner och övriga fordon står för den största minskningen. Även utsläppen från flyg- och bilresor ha Observera att i tabellen över utsläpp från transporter ingår för närvarande endast vägtransporter. Miljöräkenskapernas statistik om utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv och redovisar därför direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer. Inom inrikes transporter är det vägtrafiken som står för den största delen, cirka 91 procent under 2019.

Vår statistik innehåller uppgifter om olyckor och skado Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökar, visar statistik från Naturvårdsverket. – Vi ser en ökning av utsläppen från framför allt inrikes transporter, säger Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket till Expressen. Människoskapade utsläpp kommer från förbränning av fossila bränslen som kol, olja och gas samt från avskogning.
Bocka rör biltema

höja upp kök 14 cm
varning körkort hur länge
svenska partier i europaparlamentet
lon itv dividend
besiktning carspect hässleholm
nytimes mini
knähöga strumpor hm

KOLLEKTIVTRAFIKENS BIDRAG TILL - Svensk Kollektivtrafik

10 nov 2019 utsläppen från inrikes transporter med 70 procent till 2030 räknat från -mar- miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/  11 apr 2019 Totalt landade utsläppen av koldioxid från industri och energiproduktion på 19,9 miljoner ton förra året, enligt statistik från EU. 27. aug 2019 Så lavt utslipp har ikke Norge hatt innenfor transport i perioden fra og med 10 000 12 500 15 000 17 500 20 000 Kilde: Statistisk sentralbyrå. Denna uppstår främst genom höga värden av kväve och fosfor i marken eller vatten. Detta kommer för det mesta från kväveoxidutsläpp där trafiken är den största  Statistiken zum Thema Transport und Logistik. Übersicht; Kennzahlen; Statistiken .